dedecms百度PHP推送

dedecms百度PHP推送,baidu.php推送当天文章,baidu1.php推送全部文章
 
修改文件中的
 
 $urls.="http://www.xxxxxx.com".str_replace("{cmspath}","",$row['typedir'])."/".$row[id].".html".","; 
 //将上边的http://www.xxxx.com换成你的网址
 
 
$api = 'xxxx'; //  xxx换成自己的密钥
 
 
完成后将baidu.php和baidu1.php放在网站根目录,访问http://www.xxxx.com/baidu.php 或者http://www.xxxx.com/baidu1.php 即可提交
dedecms百度PHP推送
    蓝奏云网盘:https://www.lanzous.com/i7ah3kh